WermlandsSmittan

Här hittar du Smittskydd Värmlands tidning, WermlandsSmittan, med det senaste numret samt även tidigare nummer och indelning i ämnesområde.

Det senast numret av WermlandsSmittan i pdf-format nr 1/2017 innehåller:


- Huvudtema med årsstatistik och kommentarer till kliniskt anmälda fall 2016
- Kliniska anmälningar i Sminet gör nytta
- Kommentarer till kliniskt anmälda fall i Värmlands län 2016
- Tuberkulos - en bortglömd sjukdom?
- Multiresistenta bakterier (MRB)
- Bakteriella tarminfektioner - campylobacter, salmonella, shigella
- Hygienronder
- Information om mottagningar för STI
- Sexuellt överförbara infektioner (STI)
- Kliniskt anmälda fall i Värmlands län 
- Personalinformation

 

Ämnesområde Nummer/År         
Antibiotika 2/2003 1/2009 1/2011          
Att förebygga infektioner i vården II 2/2008              
Bakteriella tarminfektioner 1/2017              
Barnvaccinationer 3/2006 3/2012            
Basal hygienrutiner 3/2006 2/2007 3/2011 1/2016 1/2017      
Blodsmitta 2/2008              
Byggfrågor 1/2012              
Bältros 1/2008              
Calicivirus/Norovirus/Vinterkräksjukan 1/2003 2/2003 2/2008 2/2011 3/2011 1/2012 3/2012  
EHEC (Enterohemorragisk E.coli O157) 1/2009              
ESBL 3/2006 2/2007 1/2008 2/2008 1/2011      
Fågelinfluensa 2/2004 3/2004 3/2005          
Gonorré 1/2003 2/2006            
Handhygien 2/2004 1/2010            
Harpest 1/2008 1/2010            
Hepatit B 1/2015              
HIV 2/2006              
HPV-vaccination 3/2011 1/2012            
Hygienrutiner/hygienronder 2/2005 2/2008 1/2011 2/2011        
Högriskenhet 2/2005              
Influensa 2/2003 2/2004 3/2004 2/2008 2/2011 3/2011 3/2012  
Influensa (H1N1) 1/2010              
Kemiska medel 2/2003              
Klamydia 2/2004 3/2004 3/2005 2/2006 3/2006 2/2007 1/2010  
Klebsiella pneumoniae ESBL 3/2006              
Legionella 1/2003              
Löss 2/2005              
MRB 2/2007 1/2009 3/2012 1/2016        
MRSA 3/2004 2/2005 2/2007 1/2008 2/2008 1/2009    
Multiresistenta bakterier (MRB) 2/2007 2/2008 1/2017           
Munskydd 1/2010              
Mycoplasma genitalium 2/2006              
Mässling 3/2011              
Papillomvirus 2/2006 3/2006            
Patientsäkerhet 2/2005 2/2007 3/2011          
Personalhygien 3/2006              
PPS 3/2004              
Röda hund 3/2011              
Salmonella 2/2011              
SARS 2/2003              
SmiNet 3/2004 1/2012 1/2017           
Smittspårning 3/2006 1/2014            
Statistik 1/2003 1/2004 1/2005 1/2006 1/2007 1/2008 1/2009 1/2010
" 1/2011 1/2012 1/2014 1/2015 1/2016 1/2017     
STI 2/2006 2/2008 1/2016 1/2017         
Stick-/skärskador 2/2004 3/2005 3/2006 2/2007        
STRAMA Värmland 2/2004 3/2005 2/2008 1/2011 1/2012      
Svevac 3/2006 1/2010            
Syfilis 2/2006              
TBE 1/2005 2/2006 1/2007 1/2008 2/2008 1/2010 1/2011 1/2012
" 1/2014 1/2015 1/2016          
Tuberkulos 2/2004 3/2005 1/2017           
Tularemi 1/2008 1/2010            
Tvätt 1/2005 3/2005            
Vaccin 1/2003 2/2006 3/2006 2/2008 1/2010      
Vaginalprov 2/2007              
Variola 2/2003              
Vattkoppor 1/2008              
VRISS 3/2004 2/2005            
Vårdhygien 2/2005              
Vårdrelaterade hygienfrågor 3/2012