WermlandsSmittan

Här hittar du Smittskydd Värmlands tidning, WermlandsSmittan, med det senaste numret samt även tidigare nummer och indelning i ämnesområde.

Innehåll i WermlandsSmittan nr 2/2017 (pdf)

- Snabb-PCR för diagnostik av influensa A, B och RS-virus samt norovirus
- Basala hygienrutiner och e-learning
- VRE-utbrottet i Värmland 2017
- Smittspårning tuberkulos i slutenvården 
- Summering av tuberkulosutredningar på två skolor i Filipstad hösten/vintern 2016-2017
- Centraliserad smittspårning av klamydia
- Statistik, klamydia och gonorré, första halvåret 2017
- Antibiotikaresistens i landstinget genom Strama Värmland
- Influensasäsongen 2016–2017 i Värmland
- Vinterkräksjuka (calici) 
- Aktuellt om Infektionsverktyget

WermlandsSmittans arkiv

Ämnesområde Nummer/År         
Antibiotika 2/2003 1/2009 1/2011          
Att förebygga infektioner i vården II 2/2008              
Bakteriella tarminfektioner 1/2017              
Barnvaccinationer 3/2006 3/2012            
Basala hygienrutiner 3/2006 2/2007 3/2011 1/2016 1/2017 2/2017     
Blodsmitta 2/2008              
Byggfrågor 1/2012              
Bältros 1/2008              
Calicivirus/Norovirus/Vinterkräksjukan 1/2003 2/2003 2/2008 2/2011 3/2011 1/2012 3/2012 2/2017 
EHEC (Enterohemorragisk E.coli O157) 1/2009              
ESBL 3/2006 2/2007 1/2008 2/2008 1/2011      
Fågelinfluensa 2/2004 3/2004 3/2005          
Gonorré 1/2003 2/2006 2/2017           
Handhygien 2/2004 1/2010            
Harpest 1/2008 1/2010            
Hepatit B 1/2015              
HIV 2/2006              
HPV-vaccination 3/2011 1/2012            
Hygienrutiner/hygienronder 2/2005 2/2008 1/2011 2/2011        
Högriskenhet 2/2005              
Infektionsverktyget 2/2017
Influensa 2/2003 2/2004 3/2004 2/2008 2/2011 3/2011 3/2012 2/2017
Influensa (H1N1) 1/2010              
Kemiska medel 2/2003              
Klamydia 2/2004 3/2004 3/2005 2/2006 3/2006 2/2007 1/2010 2/2017 
Klebsiella pneumoniae ESBL 3/2006              
Legionella 1/2003              
Löss 2/2005              
MRB 2/2007 1/2009 3/2012 1/2016        
MRSA 3/2004 2/2005 2/2007 1/2008 2/2008 1/2009    
Multiresistenta bakterier (MRB) 2/2007 2/2008 1/2017           
Munskydd 1/2010              
Mycoplasma genitalium 2/2006              
Mässling 3/2011              
Papillomvirus 2/2006 3/2006            
Patientsäkerhet 2/2005 2/2007 3/2011          
Personalhygien 3/2006              
PPS 3/2004              
Röda hund 3/2011              
Salmonella 2/2011              
SARS 2/2003              
SmiNet 3/2004 1/2012 1/2017           
Smittspårning 3/2006 1/2014 2/2017           
Statistik 1/2003 1/2004 1/2005 1/2006 1/2007 1/2008 1/2009 1/2010
" 1/2011 1/2012 1/2014 1/2015 1/2016 1/2017  2/2017   
STI 2/2006 2/2008 1/2016 1/2017         
Stick-/skärskador 2/2004 3/2005 3/2006 2/2007        
Strama Värmland 2/2004 3/2005 2/2008 1/2011 1/2012      
Svevac 3/2006 1/2010            
Syfilis 2/2006              
TBE 1/2005 2/2006 1/2007 1/2008 2/2008 1/2010 1/2011 1/2012
" 1/2014 1/2015 1/2016          
Tuberkulos 2/2004 3/2005 1/2017  2/2017        
Tularemi 1/2008 1/2010            
Tvätt 1/2005 3/2005            
Vaccin 1/2003 2/2006 3/2006 2/2008 1/2010      
Vaginalprov 2/2007              
Variola 2/2003              
Vattkoppor 1/2008              
VRE 2/2017            
VRISS 3/2004 2/2005            
Vårdhygien 2/2005              
Vårdrelaterade hygienfrågor 3/2012