Städ, bygg, rengöring, tvätt och avfall

Riktlinjerna är baserade på nationella riktlinjer och rekommendationer samt erfarenheter från experter inom vårdhygien.

Avfall
Bygg
Kemiska medel
Spol- och diskdesinfektorer
Sterilt gods, hantering
Städning
Tvättrutiner

 

Avfall

Lokala riktlinjer

Farligt avfall; Skärande/stickande, smittförande, läkemedel med bestående toxisk effekt, biologiskt

Lathund för avfallshantering som gäller för Landstinget i Värmland finns publicerad på intranätet 

 

Bygg

Vårdlokalers utformning

I rapporten Byggenskap och Vårdhygien (BOV) behandlas vårdlokalernas utformning och betydelse för smittspridning. Vid ny- och/eller ombyggnation samt renovering av vårdlokaler, ska vårdhygieniska aspekter alltid beaktas i såväl det förberedande som löpande arbetet. 

 

Kemiska medel

Handdesinfektion

Ytdesinfektionsmedel

Actichlor Plus

 

Spol- och diskdesinfektorer

Loggböcker

Loggbok för diskdesinfektorer i Landstinget i Värmland

Loggbok för spoldesinfektorer i Landstinget i Värmland

Instruktionsfilm för arbete med spol- och diskdesinfektorer

Basala hygienrutiner diskdesinfektor (3:15), Högskolan Dalarna (YouTube)
Basala hygienrutiner spoldesinfektor (2:28), Högskolan Dalarna (YouTube)
 

 

Sterilt gods, hantering

FYFFE (SFVH - Svensk Förening för Vårdhygien)

Förrådshantering och transport av medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad till och inom hälso-, sjuk och tandvård.

 

Städning


Städning i vårdlokaler

Regelbunden städning behövs för att minska mängden smittämnen i miljön och därmed förebyggande av smittspridning.

Vårdhygieniska riktlinjer och rekommendationer för städ- och vårdpersonal

SIV - Städning i vården (SFVH - Svensk Förening för Vårdhygien)

Städ- och desinfektionsschema

Kemiska medel.

 

Tvättrutiner

Lokala riktlinjer

Tvätt, smittförande