Slangar och sår

Enteral nutrition

Enteral nutrition - praktiska hygienrutiner vid sondmatning

Infarter

Lokala riktlinjer

CVK-rutin 2017-04-20

PVK-rutin 2017-04-20

Subkutan venport (SVP) rutin 2017-05-09

Sårhandboken

Praktisk Handbok i sårbehandling skapades i Landstinget i Värmlands  gemensamma sårbehandlingsgrupp för att öka kunskap och säkra vårdkvalitet inom området sårbehandling.

Praktisk handbok i sårbehandling

Målet med sårbehandlingsgruppens arbete är att skapa en kunskapsbank i Landstinget i Värmland inom kompetensområdet sårbehandling där enhetliga riktlinjer utifrån evidensbaserad kunskap för sårbehandling tillämpas.