Kommunal vård

Smittskydd Värmland har ett samarbete med alla kommuner i Värmland. Ett nätverk för hantering av vårdhygieniska frågor och utveckling av samarbetet är under uppbyggnad 2016.