Vaccination av barn

Ett barn tittar över ett plank.

Nationella riktlinjer

Gamla och nya vaccinationsprogram (Folkhälsomyndigheten)

Komplettering av vaccinationer (Folkhälsomyndigheten) 

 

Broschyr - Det svenska vaccinationsprogrammet för barn. Information till föräldrar.

 

 

 

Informationsmaterial om vaccinationer (Folkhälsomyndigheten)
Informationsmaterial om det svenska vaccinationsprogrammet på flera språk riktat till barn- och skolhälsovård samt föräldrar som önskar fördjupade kunskaper om vaccinationer. 

Lokala riktlinjer

Barnhälsovården ansvarar för lokala riktlinjer.

Elevhälsan - Riktlinjer och rutiner för vaccinationer 2017-02-07

BCG-vaccination av spädbarn

Mässlingvaccination

Rotavirusvaccination  
Folkhälsomyndigheten håller på att utreda om rotavaccin ska införas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet. Vi rekommenderar att man avvaktar med att vaccinera spädbarn i Värmland innan utredningen och helhetsbedömningen är klar. Vi anser att det är viktigt att denna nationella bedömning blir klar innan beslut tas om att erbjuda det till alla spädbarn i Värmland.  

TBE-vaccination Värmland 2017