Vaccination av barn

Ett barn tittar över ett plank.

Nationella riktlinjer

Barnvaccinationsprogram -  Allmänt program för barn (Folkhälsomyndigheten)

Komplettering av vaccinationer (Folkhälsomyndigheten)  

Det svenska vaccinationsprogrammet för barn - information till föräldrar (Folkhälsomyndigheten) 

Informationsmaterial om vaccinationer (Folkhälsomyndigheten)
Informationsmaterial om det svenska vaccinationsprogrammet på flera språk riktat till barn- och skolhälsovård samt föräldrar som önskar fördjupade kunskaper om vaccinationer. 

Lokala riktlinjer

Barnhälsovården ansvarar för lokala riktlinjer.

Elevhälsan - Riktlinjer och rutiner för vaccinationer 2018-06-25 

Hepatit B - rekommendationer för pre- och postexpositionsprofylax 

Mässlingvaccination 2018-01-09

Rotavirusvaccination  
Folkhälsomyndigheten håller på att utreda om rotavaccin ska införas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet. Vi rekommenderar att man avvaktar med att vaccinera spädbarn i Värmland innan utredningen och helhetsbedömningen är klar. Vi anser att det är viktigt att denna nationella bedömning blir klar innan beslut tas om att erbjuda det till alla spädbarn i Värmland.  

TBE-vaccination Värmland 2018-04-27

Vaccination mot pneumokocker – Vuxna och barn > 2 år