Vaccination

Vaccination

Vaccinationer är en av de allra viktigaste åtgärderna för att förhindra smittsamma sjukdomar. Förutom förbättringar inom hygienområdet, framför allt tillgången på rent vatten, anses vaccinationer vara den mest effektiva interventionen inom folkhälsoarbetet i världen.

Användningsområdet för vacciner ökar successivt och har på senare år även börjat användas för att motverka vissa cancertyper.


Information från Folkhälsomyndigheten om vaccinbristen - 2016-01-29

Upphandlade vaccin 2015

Preliminära leveranstider restade vacciner 2017-02-01