Anmälan till hygienombudsutbildning för nya hygienombud

Målgrupp: Nya hygienombud inom vårdenheter i Landstinget i Värmland och som inte tidigare har gått hygienombudsutbildning. (Den senaste hygienombudsutbildningen var hösten 2014.)

Kontaktuppgifter 
Förnamn
Efternamn
Avdelning/enhet
Befattning
E-post
Upprepa E-post
Telefon


Utbildningen är kostnadsfri. Vi bjuder inte på fika eller lunch. (Fika finns att köpa i cafeterian vid Operationscentrum).