Utbildningar och kurser

Här hittar du aktuella utbildningar som hålls av Smittskydd Värmland.

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud onsdag den 20 december 2017

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud inom vårdenheter i Landstinget i Värmland och som inte tidigare har gått hygienombudsutbildning.

Program

Anmäl dig till Hygienombudsutbildningen för nya hygienombud senast 2017-11-20

 

Hygien i förskolan torsdag den 7 december 2017

Inbjudan till nätverksträff för hygienombud inom förskolan, förskolechefer samt intresserade BVC-sjuksköterskor i Värmland.

Anmäl dig till Hygien i förskolan senast 2017-11-20  

 

E-utbildning basala hygienrutiner för patientnära personal via Kompetensverktyget

E-utbildningen i basala hygienrutiner är obligatorisk för patientnära personal och ska göras vartannat år enligt beslut av HCL, Hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp, 2017-03-08. Utbildningen skickas ut via mejl. Personal som inte är patientnära behöver inte göra utbildningen, men får gärna göra den om man vill.

Läs mer om e-utbildningen.