Utbildningar och kurser

Här hittar du aktuella utbildningar som hålls av Smittskydd Värmland.

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud

Obs! Inställd utbildning den 20 december och ny tid för utbildning blir istället den 18 januari 2018. Anmälda deltagare har meddelats via mejl.

Hygienombudsutbildning för nya hygienombud inom vårdenheter i Landstinget i Värmland och som inte tidigare har gått hygienombudsutbildning.

Datum: 18 januari 2018

Tid: 08.00-16.00

Lokal: Morbrors Ådra, Operationscentrum, Centralsjukhuset Karlstad.

Program

Anmälningstiden har gått ut.

 

Hygien i förskolan torsdag den 7 december 2017

Program; nätverksträff för hygienombud inom förskolan, förskolechefer samt intresserade BVC-sjuksköterskor i Värmland

Anmälningstiden har gått ut.   

 

E-utbildning basala hygienrutiner för patientnära personal via Kompetensverktyget

E-utbildningen i basala hygienrutiner är obligatorisk för patientnära personal och ska göras vartannat år enligt beslut av HCL, Hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp, 2017-03-08. Utbildningen skickas ut via mejl. Personal som inte är patientnära behöver inte göra utbildningen, men får gärna göra den om man vill.

Läs mer om e-utbildningen.