Terapirekommendationer


Strama Värmland

Strama LiV App finns nu att hämta för iPhone och android telefon.

Länk till Strama LiV App, webbversion 

Akuta bakteriella infektioner i slutenvården hos vuxna (2017-06-22) 
Nyrevision av snabbguide för utskrift. 

 

 

 

 

 


 

Blododling rutinmässigt före antibiotikatillförsel intravenöst (2017-05-09)

Kirurgiska infektioner, under revidering 

Läkemedelskommittén och Strama Värmland

Hud- och mjukdelsinfektioner (2015-01-01--2017-12-31)

Luftvägsinfektioner (2016-01-01--2018-12-31)

Urinvägsinfektioner (2017-01-01--2019-12-31)

Antibiotikaprofylax

Antibiotikaprofylax vid allmänkirurgi (2014-07-01)

Antibiotikaprofylax vid kärlkirurgi (2014-07-01)

Antibiotikaprofylax vid ortopedisk kirurgi (2015-09-01)

Antibiotikaprofylax inom urologin (2016-10-01) 

Endokarditprofylax (2016-11-03)

Gynekologisk och obstetrisk verksamhet - Kvinnosjukvård - under revidering