Strama Värmland

Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.

Antibiotika ska användas rationellt, i rätt dos till rätt patient vid rätt tillfälle och under rätt behandlingstid. Felaktig användning av antibiotika kan leda till minskad effekt. Ju högre förbrukningen är i samhället, desto högre är risken att bakterierna utvecklar motståndskraft mot antibiotika. För att behålla möjligheten till effektiv behandling av bakterieinfektioner måste en ökande antibiotikaresistens motverkas. 

 

Strama bildades 1995 och är ett informellt nätverk av experter från olika organisationer och myndigheter. Strama vill genom att främja en rationell användning av antibiotika och genom epidemiologiska åtgärder motverka bakteriers utveckling av resistens mot antibiotika.

Varje landsting har en egen Stramagrupp.

Svensk strategi mot antibiotikaresistens och Stramas 10-punktsprogram

Svensk strategi mot antibiotikaresistens och Stramas 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom sjukvården 

Strama Värmlands medlemmar

Lars Blad Smittskydd Värmland, ordförande
Monica Rydh Smittskydd Värmland, sekreterare
   
Thomas Ahlqvist 
Infektionskliniken
Eric le Brasseur
Vårdcentralen Skåre
Maria Bäck
Klinisk mikrobiologi 
Hans Erlandsson
Vårdcentralen Skoghall
Per Grundström
Informationsstaben
Åsa Harnesk Öron-, näs- och halskliniken
My Lindgren
Folktandvården
Eva Mogard
Infektionskliniken
Staffan Skogar/Per Brolin
Barnkliniken
Max Wirén Läkemedelsenheten