Smittskyddsblad

Praktiska råd utgivna av Smittskyddsläkarföreningen, för epidemiologisk handläggning av de viktigaste sjukdomarna i smittskyddslagen.

Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation
Översättningar av hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation, finns på Smittskydd Stockholms sida.

Sjukdom Datum Läkar-information Patient-information Översättningar
patientinfo. 
Amöbainfektion 2013-12-13 Läkarinfo  Patientinfo 
Campylobacterinfektion 2013-12-13 Läkarinfo  Patientinfo
Cryptosporidieinfektion 2013-12-13 Läkarinfo  Patientinfo
Difteri 2014-10-01 Läkarinfo  Patientinfo
Ebola 
2015-09-18
Läkarinfo

 
Enterohemorragisk E.coli (EHEC)  2017-04-28
Läkarinfo
Patientinfo EHEC
Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)
2015-03-25

Läkarinfo

Patientinfo
ESBL
ESBLcarba 2015-03-25 Läkarinfo  Patientinfo 
Giardiainfektion 2013-12-13 Läkarinfo  Patientinfo Giardia
Gonorréinfektion 2016-02-26 Läkarinfo Patientinfo Gonorré
Harpest 2017-03-02 Läkarinfo Patientinfo
Hepatit A 2013-12-13 Läkarinfo Patientinfo Hepatit A
Hepatit B 2017-02-03 Läkarinfo  Patientinfo Hepatit B
Hepatit B hos barn 2013-04-10   Patientinfo 
Hepatit B ungdom 2017-02-03   Patientinfo Hepatit B
hos ungdom
 
Hepatit C 2017-02-03 Läkarinfo Patientinfo Hepatit C
Hepatit E 2013-12-13 Läkarinfo Patientinfo  Hepatit E
Hiv-infektion 2016-05-03 Läkarinfo  Patientinfo Hiv
HTVL I och II 2006-12-18 Läkarinfo Patientinfo
Kikhosta (pertussis) 2014-11-07 Läkarinfo Patientinfo 
Klamydiainfektion 2016-02-26 Läkarinfo  Patientinfo  Klamydia
Legionärssjuka
(legionellainfektion) 
2017-04-28 Läkarinfo  Patientinfo 
Listeriainfektion 2014-10-01 Läkarinfo Patientinfo 
Meningokockinfektion 2017-03-09 Läkarinfo  Patientinfo
Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) 2013-06-13 Läkarinfo  Patientinfo  MRSA
Nephropathia epidemica (se sorkfeber)        
Papegojsjuka (psittacos) 2014-10-01 Läkarinfo  Patientinfo 
Paratyfoid- och tyfoidfeber 2013-12-13 Läkarinfo  Patientinfo 
Pertussis (se Kikhosta)        
Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin, PNSP 2013-01-01 Läkarinfo  Patientinfo 
Rabies 2007-01-01 Läkarinfo     
Salmonellainfektion 2013-12-13 Läkarinfo  Patientinfo  Salmonella
Shigellainfektion 2013-12-13 Läkarinfo  Patientinfo  Shigella
Sorkfeber (nephropathia epidemica) 2017-03-22 Läkarinfo

Patientinfo

Syfilis 2016-02-26 Läkarinfo Patientinfo  Syfilis
TBE - fästingburen
hjärinflammation
2015-03-23 Läkarinfo Patientinfo
Tuberkulos 2016-05-03 Läkarinfo  Patientinfo Tuberkulos

Tuberkulos, latent, när behandling ges

2016-05-03 Läkarinfo Patientinfo
behandling ges

Tuberkulos, 
behandling
Tuberkulos, latent, när behandling inte ges " Patientinfo
behandling
ges inte
Tuberkulos,
ej behandling
Tularemi (se Harpest)        
Tyfoid- och paratyfoidfeber 2013-12-13 Läkarinfo  Patientinfo  Tyfoid- och paratyfoidfeber
Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) 2013-02-28 Läkarinfo Patientinfo 
Yersiniainfektion 2013-12-13 Läkarinfo Patientinfo