Blanketter och remisser

Länkar till blanketter och remisser. Blanketterna finns också under resepektive område.

Anmälan till smittskyddsläkaren - SmiNet
Klinisk anmälan i SmiNet.

Anmälan till smittskyddsläkaren
Anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt sig förundersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk m.m.

Anmälan om byte av behandlande läkare
Anmälan om byte av behandlande läkare, meddelande om provtagning hos en annan läkare än den som uppmanat till provtagning vid smittspårning och när smittskyddsläkaren överlämnar smittspårningsansvaret till någon annan läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal.

Antal kontakter per index, 2014-05-09
Rapportering av antal kontakter per index, klamydia.

Calicivirus - lista på patienter och personal vid utbrott av calicivirus (magsjuka)

Hygienombud i förskolan - överenskommelse förskolechef och hygienombud

Hygienrond i förskolan- protokoll

MRSA-remiss för personal
Personalremiss MRSA-screening för landstings- och kommunanställda.

Smittspårningshandling, indexpatient

Smittspårningshandling, kontakt

Svevac - Arbetsblad för registrering av influensavaccination

Svevac - Behörighetsblankett

Tuberkulos - frågeformulär vid hälsosamtal angående tuberkulos

Övertagande av smittspårning vid klamydiainfektion

Övertagande av smittspårning, behandlingsansvar och klinisk anmälan enligt smittskyddslagen av klamydiapositiv patient