Mässling (morbilli)

Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning.  

Aktuellt

Ett fall av mässling i Göteborg i början av december 2017 ledde till ett utbrott som gav upphov till stora smittspårningsåtgärder i Västra Götaland. Den 26 januari har 28 fall konstaterats. Man kan insjukna i mässling upp till 18 dygn efter senast möjliga smittotillfälle. Utifrån fallen i Västra Götaland innebär det att det fortfarande kan bli nya fall med anknytning till utbrottet fram till i början av februari. Tidpunkt kan komma att justeras om nya fall tillkommer. 

Utbrottet i Västra Götaland medför ingen direkt ökad risknivå för Värmlands del men har aktualiserat frågan hur skyddet mot mässling ser ut i befolkningen i allmänhet och hos vårdnära personal i synnerhet. Landstingsledningen har beslutat att det inom kort ska göras en inventering av behovet av vaccination mot mässling hos vårdnära personal, se information nedan. 

I Värmland har det inte diagnostiserats något fall av mässling sedan 2014 men risk finns för mindre utbrott. De senaste åren har det rapporterats stora utbrott med mässling i Europa, t.ex. i Frankrike, Italien och Rumänien med tiotusentals smittade. Det har även förekommit flera mindre utbrott i Sverige där smittexponering även skett inom vården, t.ex. på vårdcentraler och akutmottagningar. 

Om du är osäker om du tidigare är vaccinerad; se Hur kan man få reda på vilka vaccinationer man fick som barn?

Det finns även lättillgänglig information under relaterade sidor på Folkhälsomyndighetens sida om Vaccin mot mässling; exempelvis "Frågor och svar om vaccinationer".  

Se lokala rutiner och relaterade länkar nedan. 

Lokala rutiner

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) - vuxna 2018-03-29

Mässling (morbilli) 2017-07-03