Influensa

Vaccinationskampanjen för 2017-2018 avslutades den 26 januari. Det finns inget hinder att utifrån individuell bedömning ge vaccinet efter det om det finns särskilda skäl.

Influensavaccination 
Influensa i vården 

Influensa är sedan 2015 enbart anmälningspliktigt för laboratorier enligt smittskyddslagen.

Riskgrupper

Personer som tillhör riskgrupperna löper större risk än andra att bli allvarligt sjuka i influensa och drabbas av följdsjukdomar, därför påverkar riskgruppstillhörigheten rekommendationer för både vaccination, antiviral behandling och profylax.
Följande riskgrupper rekommenderas vaccination:

 • Personer 65 år och äldre.
 • Gravida efter graviditetsvecka 16.
 • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus 
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. 

Personal inom hälso- och sjukvården

Vårdnära personal rekommenderas av Smittskydd Värmland att vaccinera sig mot säsongsinfluensa. All personal inom Landstinget i Värmland erbjuds kostnadsfri influensavaccination, se Influensa i vården

Säsongen 2016-2017

Influensasäsongen 2016-2017 startade tidigt i Värmland och blev långdragen. Första fallen kom i vecka 45, 2016, och det sista vecka 29, 2017. Flera personer har sjukhusvårdats den gångna säsongen jämfört med säsongen 2015-2016. Några patienter har krävt intensivvård men de har inte varit färre än föregående säsong. 

Vaccinationstäckningen 65+, 2016-2017 (källa: Folkhälsomyndigheten)

Värmlands län tog en hedrande andraplats i landet efter Jönköpings län vad gäller vaccinationstäckning. Av personer över 65 år valde 59 proocent att vaccinera sig den här säsongen.

Fortfarande är vaccinationstäckningen lägre i riskgrupperna under 65 år men behovet av skydd mot influensa är lika stort som hos personer i riskgruppen över 65 år. Det är angeläget att få ännu högre vaccinationstäckning hos personer i båda riskgrupperna. Med risk för svår eller komplicerad influensasjukdom är vaccination det bästa skydd man kan få.