Influensa

Influensavaccinationerna säsongen 2016-2017 avslutas den 31 januari. Riskgrupperna vaccineras kostnadsfritt.

Influensavaccination - Vi avslutar vaccinationskampanjen och sista dag att vaccinera sig för att få ett skydd mot säsongens influensa är den 31 januari. Det är dock viktigt att man ändå efter det gör individuella bedömningar och i enstaka fall vaccinerar personer som tillhör riskgrupper.   
Influensa i vården 

Influensa är sedan 2015 enbart anmälningspliktigt för laboratorier enligt smittskyddslagen.

Riskgrupper

Personer som tillhör riskgrupperna löper större risk än andra att bli allvarligt sjuka i influensa och drabbas av följdsjukdomar, därför påverkar riskgruppstillhörigheten rekommendationer för både vaccination, antiviral behandling och profylax.
Följande riskgrupper rekommenderas vaccination:

 • Personer 65 år och äldre.
 • Gravida efter graviditetsvecka 16.
 • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus 
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. 

Personal inom hälso- och sjukvården

Vårdnära personal rekommenderas av Smittskydd Värmland att vaccinera sig mot säsongsinfluensa. All personal inom Landstinget i Värmland erbjuds kostnadsfri influensavaccination, se Influensa i vården

Säsongen 2015-2016

Influensasäsongen 2015-2016 blev ganska besvärlig i Sverige och även i Värmland. I Värmland sjukhusvårdades mer än 100 personer pga. influensa. Ett antal personer med influensa intensivvårdades och vi såg även flera dödsfall under säsongen.

Vaccinationstäckningen 65+, 2015-2016 (källa: Folkhälsomyndigheten)

Glädjande nog är vaccinationstäckningen bland personer över 65 år förhållandevis hög i Värmland jämfört med övriga landet, se bild. Det finns dock många personer i riskgrupper även under 65 år som är i behov av skydd mot influensa. I riskgrupperna under 65 år är vaccinationstäckningen sämre än i riskgruppen personer över 65 år men behovet av att skydda sig mot influensa är lika stort!

Efter pandemin 2009 sjönk vaccinationstäckningen till en början men har senaste åren ökat igen i åldersgruppen över 65 år, dock har vi inte nått upp till samma nivåer som före 2009. Det är klart önskvärt att ännu fler i riskgrupperna vaccinerar sig för att minska risken att influensa orsakar svår sjukdom och i värsta fall dödsfall.