Webbaserad klamydiaprovtagning

Webbaserad klamydiaprovtagning i Landstinget i Värmland - ett komplement till mottagningsbesök.

Klamydiatest för hemmabruk

Att testa sig för klamydia samt eventuell behandling för klamydia är gratis. I Landstinget i Värmland har vi upphandlat tjänsten klamydia.se där man enkelt kan beställa klamydiatest för hemmabruk helt kostnadsfritt. Det finns även andra klamydiatester för hemmabruk, bl.a. att köpa på apoteket eller via olika nättjänster. Dessa rekommenderas inte.

Om man har fått ett positivt svar på sitt klamydiatest för hemmabruk ska man alltid kontakta sjukvården för diagnos, behandling och för att få recept på rätt läkemedel. Köp inte antibiotika via nätet. Se Läkemedelsverket: Klamydia ska behandlas av sjukvarden

Klamydiaprovtagning via Internet 

Klamydia.se

Tjänsten klamydia.se är öppen för alla personer från 15 års ålder som är folkbokförda i Värmland.

www.klamydia.se kan man beställa provtagningskit (urinprov för män, vaginalpinne i urin för kvinnor) genom att fylla i namn, personnummer och adress.

Provtagningskit med personlig kod, instruktion för provtagning, remiss och förfrankerat svarskuvert skickas till folkbokföringsadressen (alternativt till c/o-adress som kan anges vid beställningstillfället).

Provet analyseras på klinisk mikrobiologi, Centralsjukhuset Karlstad, och provsvaret skickas till klamydia.se. Med hjälp av sin personliga kod kan man hämta ut provsvaret på klamydia.se. Inga provsvar skickas via e-post eller sms.

I samband med att provsvaret hämtas ut ska patienten skriva ut ett behandlingsbrev (bekräftelse om övertagning) och en remiss till sjukvården. 

Vid positivt svar ges instruktion om att snarast uppsöka sjukvården för behandling. Man kan söka vård på ungdomsmottagningar, vårdcentraler och STI-mottagningen, Centralsjukhuset Karlstad. Information om mottagningar och öppettider finns på 1177.se.

Om inte positivt provsvar hämtas ut eller om övertagning av behandlingsansvar uteblir

Om den som lämnat prov positivt för klamydia inte hämtar ut provsvaret eller om bekräftelse om övertagning av behandlingsansvar uteblir (se nedan under rubriken "Att göra när en person söker vården med positivt provsvar för klamydia"), skickas påminnelser via e-post och telefon från administratören på klamydia.se. Vid utebliven bekräftelse om övertagning av behandlingsansvar eller vid provsvar som inte hämtas ut trots påminnelser överlämnas ärendet till Smittskydd Värmland. 

Webbaserad klamydiaprovtagning eller mottagningsbesök?

Klamydiaprovtagning via Internet ska ses som ett komplement till mottagningsbesök. I första hand rekommenderas ett personligt besök på en mottagning (vårdcentral, ungdomsmottagning, barnmorskemottagning eller STI-mottagning) för att möjliggöra preventiva samtal och individuell rådgivning och provtagning. 

Det händer att personer som söker en mottagning för provtagning och rådgivning blir hänvisade till klamydia.se för provtagning. Detta är felaktigt och får inte ske.

Vid misstanke om smittsam sjukdom enligt smittskyddslagen är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att erbjuda provtagning utifrån patientens anamnes och eventuella symtom.

Att göra när en person söker vården med positivt provsvar för klamydia

När en person söker en mottagning med positivt klamydiasvar taget via klamydia.se räknas denna mottagning som provtagande enhet med skyldighet att handlägga ärendet, se manual/ansvarsbeskrivning STI

Gonorré

  • Sedan 2013 analyseras urinprov för klamydiadiagnostik rutinmässigt även för gonorré på Klinisk mikrobiologi, Centralsjukhuset Karlstad. Detta innebär att även klamydiaprover via klamydia.se analyseras avseende gonorré. Svar på gonorréanalysen svaras inte ut i webbtjänsten. Vid positiv gonorré i prov inlämnat via klamydia.se tillämpas en lokal rutin där ansvarig mikrobiolog tar direktkontakt med läkare på STI-mottagningen för skyndsam handläggning av person med positivt provsvar för gonorré på STI-mottagningen. Information om detta förfarande finns på webbtjänstens hemsida.