Provtagning STI

Provtagning av sexuellt överförbara infektioner (STI) kräver att man tar upp adekvat anamnes och ska alltid anpassas efter hur och när personen haft sex.

För information om korrekt provtagning och handläggning av STI, se provtagningsmall och handläggningsschema.

Provtagning

 • Patienten har rätt till provtagning för STI utan att behöva redogöra för orsaken.
 • Provtagning och behandling för sjukdom som ingår i smittskyddslagen är kostnadsfri för patienten.
 • Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att erbjuda provtagning för STI enligt smittskyddslagen. Person som söker med önskemål om provtagning för STI bör omhändertas snarast möjligt. Om man inte kan erbjuda provtagning på den egna mottagningen av någon anledning, bör man ordna kontakt med annan mottagning. Att enbart hänvisa personen att själv ta kontakt med annan mottagning rekommenderas inte.
 • En person som söker med s.k. partnerbrev (smittspårning) eller önskemål om provtagning direkt till laboratoriet på t.ex. vårdcentral ska snarast möjligt omhändertas på närmaste läkar- eller barnmorskemottagning.

Provsvar

 • Vårdgivaren är skyldig att ansvara för provresultatet och att handlägga ett eventuellt positivt provsvar. 
 • När en person söker en mottagning med positivt klamydiasvar taget via klamydia.se räknas denna mottagning som provtagande enhet med skyldighet att handlägga ärendet, se information om webbaserad klamydiaprovtagning.  

Handläggning

Det är behandlande läkare eller den person som har fått uppgiften på delegation, t.ex. barnmorska, som som enligt smittskyddslagstiftning har till uppgift att:

 • Undersöka och ta upp adekvat anamnes
 • Ge patienten behandling
 • Erbjuda psykosocialt stöd
 • Ge förhållningsregler
 • Föra patientjournal
 • Göra en klinisk smittskyddsanmälan i SmiNet

Läs mer om handläggning, ansvarsbeskrivning för STI.

Tänk på!

 • UVI-symtom kan orsakas av STI, t.ex. klamydia, gonorré, mykoplasma och genital herpes. Vid urinvägsbesvär och negativ urinodling bör man därför inte nöja sig med att behandla urinvägsinfektion "i blindo". 
 • Ta adekvat anamnes! Bedöm om det finns behov för utökad provtagning avseende t.ex. hiv, hepatit eller syfilis. 
 • Man kan ha en klamydia- och/eller gonorréinfektion i hals och rektum. Detta kan förekomma även vid negativ provtagning i urin/uretra! Klamydia-PCR och/eller gonorréodling kan tas även på dessa provlokaler vid klinisk misstanke.