Sexuellt överförbara infektioner (STI)

Sexuellt överförbara infektioner (STI) är infektioner som kan smitta vid sexuell kontakt.

Klamydia, gonorré, hiv, syfilis, hepatit B och hepatit C är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Gonorré 
Hepatit B
Hepatit C 
Herpes (genital herpes)
Hiv 
Klamydia
Kondylom 
Mycoplasma genitalium
Syfilis

Provtagningsmall och handläggningsschema för STI