Pågående smittspridning av MRB i Norden

För närvarande ingen känd pågående smittspridning av MRB.