Pågående smittspridning av MRB i Norden

2017-04-20  
VRE på två sjukhus i Stockholm: Karolinska sjukhuset Huddinge och Solna 

2017-04-20 
MRSA i neonatalvården Stockholm: Karolinska sjukhuset Huddinge och Solna

2017-04-21 
VRE på avdelning 93, Universitetssjukhuset Örebro