Smittskydd Värmland

Vi är en länsövergripande verksamhet med uppgift att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids bland människor.

E-utbildning i basala hygienrutiner för patientnära personal

Smittskydd Värmland lanserar en e-utbildning som är obligatorisk för patientnära personal. Målet är att patientnära personal ska ha 100 procents följsamhet och syftet att personalen ska verka för en patientsäker vård genom att minska risken för smittspridning och vårdrelaterade infektioner.


Aktuell information med anledning av VRE-utbrott

TBE-information inför säsongen 2017


Prenumerera på våra nyheter