Sjukdomar, enligt smittskyddslagen

A till Ö-lista över sjukdomar som anger om de enligt smittskyddslagen är anmälningspliktiga och eller smittspårningspliktiga.


Relaterad information


Smittskydd Värmland