Sjukdomar, enligt smittskyddslagen

A till Ö-lista över sjukdomar som anger om de enligt smittskyddslagen är anmälningspliktiga och eller smittspårningspliktiga.

Relaterad information

Smittskydd Värmland