Sexuellt överförbara infektioner, STI

Det finns ett flertal infektioner som kan smitta vid sexuell kontakt, s.k. sexuellt överförbara infektioner (STI).