Projekt som beviljats statsbidrag för hiv-prevention från Folkhälsomyndigheten 2017

Enligt Förordning om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion (SFS 2013:666) har Värmland beviljats bidrag för totalt två projekt under 2017, vilket totalt motsvarar 182 000 kronor.

Unga, unga vuxna

64 610 kronor

Projekt Sex & Sånt, Karlstads studentkår

Ett av Karlstads Studentkårs huvudsakliga uppdrag är att utveckla förutsättningarna för studier och därigenom den studiesociala miljön vid Karlstads universitet. Karlstads Studentkår vill genom projektet Sex & Sånt syfta till att sprida kunskap om STI och hiv ibland unga vuxna programstudenter i åldern 18-25 år. Projektet Sex & Sånt kommer genom kampanjer och aktiviteter medvetandegöra studenterna vid Karlstads universitet om riskerna med oskyddat sex för att förekomsten av STI och hiv i målgruppen samt avdramatisera och uppmana till testning.

Kontaktperson:Jessica Millertsson, studiesocialt ansvarig vid Karlstad studentkår, e-post studiesocialt@karlstadstudentkar.se, sexochsant@karlstadstudentkar.se
Facebook: https://www.facebook.com/sochsant, webb: http://karlstadstudentkar.se/sexochsant

Personer som lever med hiv 

117 390 kronor

Projektet P2P i Värmland (peer-to-peer) drivs av Positiva Gruppen Väst, vilka arbetar för att minska diskriminering och stigmatisering av personer som lever med hiv. Projektet erbjuder peer-to-peer-samtal och mötesplatser för personer som lever med hiv i Värmlandprojektet. Samverkan sker med Infektionskliniken i Karlstad..

Kontaktperson Joakim Berlin, projektledare, PG Väst, telefon 031-14 35 30, 070-742 24 38, e-post joakim.berlin@pgvast.se , webb http://www.pgvast.se/