Projekt för hiv- och STI-preventiva insatser

Folkhälsomyndigheten utlyser varje år möjligheten att söka statsbidrag för hiv- och STI-preventiva insatser. I Värmland är det landstinget som samordnar länets gemensamma ansökan. Medel söks och beviljas för ett år i taget, och ett projekt kan beviljas medel i max tre år i rad. Inkomna förslag till projekt prioriteras och förankras i olika länsgrupperingar. Det är Folkhälsomyndigheten som beviljar eller avslår respektive projekt.

Till höger finns information om Ansökan 2017 och om de projekt som pågår 2016.