Informationsinsatser och kampanjer

Här hittar du information om informationsinsatser och kampanjer som vi medverkar i.

Hiv idag

Under hösten 2015 gör Folkhälsomyndigheten en nationell kommunikationsinsats kring hiv. Syftet är att öka kunskapen om hiv - Hiv idag, öka antalet hiv-test och att minska diskriminering och stigmatisering. Insatsen har två målgrupper. Först kommer man att vända sig till personal inom hälso- och sjukvård, främst primärvård, och sedan kommer man att vända sig till befolkningen. Mer information finns i högerspalten. 

Världsaidsdagen (World Aids Day)

Internationella Aidsdagen/Världsaidsdagen (World Aids Day - WAD), äger rum varje år den 1 december. UNAIDS, FN:s organ för aidsfrågor, instiftade dagen för 20 år sedan för att lyfta och uppmärksamma hiv och aids. De tar fram ett tema för det internationella kampanjarbetet. Temat är kopplat till FN:s milleniemål för att trycka på att det är en grundläggande mänsklig rättighet att alla får tillgång till prevention, behandling, vård och stöd. Mänskliga rättigheter är därför direkt kopplade till diskussionen om hur vi bekämpar hiv och aids nu och i framtiden.

Runt om i världen arrangeras olika aktiviteter den 1 december såsom fackeltåg, ljuständning, kondomutdelning, affischering, seminarier, diskussionsforum, teaterföreställningar och pressaktiviteter. Allt för att få upp frågan på dagordningen, informera kring den och visa sin solidaritet med de hivpositiva. Det syftar till att utmana fördomar och diskriminering, vilka utgör ett hot mot den globala kampen mot hiv och aids.

 

Symbolen för kampen mot hiv och aids finns i form av ett rött band kallat Red Ribbon. Det röda bandet har varit en internationell symbol för aids sedan 1991. Det bärs för att visa att man stödjer dem som lever med hiv eller är sjuka i aids.