Hiv och STI

Hiv och sexuellt överförda infektioner kan få konsekvenser för den enskilde personen och samhället. Infektionerna kan förebyggas genom kunskapsspridning, testning, rådgivning samt genom att stödja beteendeförändringar när det behövs.

Material från Folkhälsomyndigheten

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion (målgrupp personal)

Faktablad med råd och fakta om sexuellt överförda infektioner som kan användas som stöd i mötet med patient/motsvarande. Finns på flera språk. Maila ingrid.kihlsten@liv.se för tryckt material.