Sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR

Synen på sexualitet i samhället är viktig för att kunna främja hälsa och förebygga ohälsa relaterad till Sexuell, Reproduktiv hälsa och Rättigheter, SRHR. En del i SRHR är ett förebyggande arbete mot hiv och STI.
Arbetet inom SRHR-området i Värmland grundas i samverkan mellan kommuner, landsting och frivilligorganisationer.