E-utbildning, vårdplanering

Den här utbildningen handlar om patientens väg genom vårdkedjan och syftet med utbildningen är att du som sjuksköterska ska känna dig trygg med att leda vårdplanering i din vardag.

Vårdplanering kan handla om sociala, medicinska och rehabiliterande insatser. Hur ser ansvaret ut och vad behöver göras på detaljnivå?  Målet är att skapa bra arbetssätt, metoder för samverkan och öka patientsäkerheten.

Vårdplanering är en förutsättning för att en patient ska få ett bra omhändertagande även efter en sjukhusvistelse.

Grunden för en vårdplanering läggs redan innan det första mötet. Tänk igenom planeringen i sin helhet och definiera vad som är viktigt inför mötet, under mötet och efter mötet. Det handlar om att ha ett tydligt syfte, involvera rätt professioner och närstående och att sätta patienten i fokus för sin egen vård. Tänk på att du inte behöver inte kunna allt själv, ta hjälp!

Målet är att skapa bra arbetssätt och metoder för samverkan och öka patientsäkerheten.

Utbildningen kan med fördel även användas av andra professioner och närstående för att få förståelse för vad en vårdplanering innehåller.

Här hittar du och startar e-utbildningen - Vårdplanering