Samverkanskontakt inom Barn- och ungdomspsykiatrin

Kontakten avser samverkan på en övergripande, verksamhetsnivå, inte i enskilda ärenden. I enskilda ärenden ska alltid fast vårdkontakt kontaktas.

Barn- och ungdomspsykiatrin har utsett kontaktpersoner för samverkan med de värmländska kommunerna enligt nedanstående förteckning.

Arvika kommun

Anna Tång, NP-mottagning 1
E-post: anna.tang@liv.se

Eda kommun

Anna Tång, NP-mottagning 1
E-post: anna.tang@liv.se

Årjängs kommun

Anna Tång, NP-mottagning 1
E-post: anna.tang@liv.se

Säffle kommun

Anna Tång, NP-mottagning 1
E-post: anna.tang@liv.se

Grums kommun

Anna Tång, NP-mottagning 1
E-post: anna.tang@liv.se

Kils kommun

Åsa Karlsson, NP-mottagning 2
E-post: asa.karlsson@liv.se

Forshaga kommun

Åsa Karlsson, NP-mottagning 2
E-post: asa.karlsson@liv.se

Karlstad kommun

Anna Nordling, intensiva insatser
E-post: anna.nordling@liv.se

Hammarö kommun

Anna Nordling, intensiva insatser
E-post: anna.nordling@liv.se

Kristinehamns kommun

Anna Nordling, allmänpsykiatrisk mottagning
E-post: anna.nordling@liv.se

Storfors kommun

Anna Nordling, allmänpsykiatrisk mottagning
E-post: anna.nordling@liv.se

Filipstads kommun

Åsa Karlsson, NP-mottagning 2
E-post: asa.karlsson@liv.se

Sunne kommun

Åsa Karlsson, NP-mottagning 2
E-post: asa.karlsson@liv.se

Torsby kommun

Åsa Karlsson, NP-mottagning 2
E-post: asa.karlsson@liv.se

Hagfors kommun

Anna Nordling, allmänpsykiatrisk mottagning
E-post: anna.nordling@liv.se

Munkfors kommun

Anna Nordling, allmänpsykiatrisk mottagning
E-post: anna.nordling@liv.se

Socialtjänstens kontaktpersoner familjevåld

Lis Kvernbakken, kurator och leg psykoterapeut allmän barnpsykiatrisk mottagning
E-post: lis.kvernbakken@liv.se

Solweig Johansson, kurator och leg psykoterapeut neuropsykiatriska mottagningarna
E-post: solweig.johansson@liv.se

Hanna Einarsdottir, kurator och familjeterapeut intensiva insatser
E-post: hanna.einarsdottir@liv.se