Filmer vid svår sjukdom som kan leda till döden

Landstinget i Värmland har tagit fram fyra utbildningsfilmer som är riktade till främst vårdpersonal. Temat för alla fyra filmerna är att vara närstående med olika perspektiv till en person som har svår sjukdom som kan leda till döden

Kristina Odén som är psykolog har i över 30 år jobbat med svårt sjuka patienter och mött deras anhöriga. Det är ofta svåra och jobbiga frågor om livet, sjukdomen och döden som det sällan finns något rakt och enkelt svar på.

I de här fyra filmerna har hon diskussioner med kollegor där hon delar med sig av sin kunskap och erfarenhet med perspektiven: Barn som anhörig, nära anhörig, patient och vårdpersonal.

Tanken är att filmerna ska ge tips och råd och vara ett stöd för dig som vårdpersonal, och varför inte vara ett diskussionsunderlag tillsammans med dina kollegor.

Du hittar länkar till och kan se filmerna med de olika perspektiven här nedan.

Samtal 1 - Barn som nära anhörig - "Ska du dö nu mamma" 

Samtal 2 - Som närstående till någon med svår sjukdom  

Samtal 3 - En värdig död (patientens perspektiv)

Samtal 4 - Hur jag tar hand om mig som vårdpersonal 

Samtal 5 - När möte blir avsked