Samhällsmedicin och folkhälsa

Folkhälsa och samhällsmedicin är en verksamhet inom landstinget som kartlägger, sammanställer och analyserar folkhälsoutvecklingen i länet. Arbetet innebär att belysa sambanden mellan befolkningens hälsa och hälsans bestämningsfaktorer. Folkhälsoutvecklingen följs över tid.