Remisshantering privata vårdgivare

Här hittar du hur remisshanteringen ser ut i Landstinget i Värmland för privata vårdgivare.

Om du använder Cosmic

Om du som privat vårdgivare använder Cosmic i Landstinget i Värmlands regi skickar du remissen i Cosmic elektroniskt. Du får också remissvar från Landstinget i Värmland i Cosmic. Remiss och remissvar skickas via remissmodulen i Cosmic.

Om du inte använder Cosmic

Om du som privat vårdgivare inte har Cosmic i Landstinget i Värmlands regi skickar du remissen på papper. Remissvar som kommer till landstinget skannas in på svarsmottagade enhet och svar registreras manuellt i Cosmic. Du får sedan remissvaret på papper från Landstinget i Värmland.

Har du frågor angående remisshantering?

För att få svar på frågor om remisshantering kan du kontakta, telefon 054-61 40 00, knappval 1.