Provtagningsanvisningar

I anvisningarna får du vägledning om hur du förbereder patienten inför provtagning, hur ett prov ska tas och hur du hanterar provet inför transport till laboratoriet.