Företagshälsovård samverkansavtal

Detta avtal reglerar villkor mellan den lokala vårdcentralen och den lokala företagshälsovårdsenheten.

Avtalet avser de tjänster FHV-enhet har specifik kom­petens att utföra som komplement till den hälso- och sjukvård landstinget bedriver eller finansierar genom avtal med privat­lä­kare.

Tjänsterna rör konsultinsatser av FHV-enhet avseende bedöm­ning och behandling av patienter med arbetsrelaterade besvär.

Kon­sultinsatserna är att uppfatta som ett komplement till hälso- och sjukvårdens ansvar för att förebygga, diagnostisera, behandla och rehabilitera sjukdomar och skador. Utredning och behandling inom t.ex. rehabiliteringsområdet som annan huvudman ansvarar för, liksom FHV-enhetens övriga verksamhet, omfattas inte av detta av­tal.