Privata vårdgivare

Landstinget samverkar med privata vårdgivare inom ett antal områden. På dessa sidor beskrivs samverkansavtal med företagshälsovård och avtal med vårdgivare på nationell taxa, läkare och fysioterapeuter.

Information om privata vårdgivares villkor inom vårdvalet redovisas här.