Privata vårdgivare

Landstinget samverkar med privata vårdgivare inom ett antal områden. På dessa sidor beskrivs samverkansavtal med företagshälsovård och avtal med vårdgivare på nationell taxa, läkare och fysioterapeuter.


Relaterad information


Privata vårdgivare inom vårdvalet