Presentationsbilder om landstingets hälso- och sjukvård och tandvård

Presentationsbilderna är tänkta för information om landstingets hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande respektive folkbokförda nysvenskar i Värmland.

Bildspelen kan fritt användas i till exempel undervisning i svenska för invandrare (SFI) och samhällsorienterade kurser.

Bildspel att visas för asylsökande

Bildspel att visas för folkbokförda nysvenskar i Värmland

Synpunkter

Har du synpunkter på presentationsbilderna kan du lämna dem till patient- och medborgarstödsenheten via mejl poms@liv.se, eller till ansvarig för webbsidan.