Patientnära analys, PNA

Med patientnära analyser avses provtagning och biomedicinska undersökningar som utförs nära patienten av vårdpersonal där patientsäkerhet och kvalitetssäkring tillgodoses genom multiprofessionell samverkan.