Patientnämnden

Om någon har synpunkter på vården kan du hänvisa till patientnämnden. Handläggarna hjälper till i kontakterna med vården, ger information och hänvisar till rätt myndighet.


Telefon: 054-61 42 15
Telefontider: klockan 10.00 - 11.30 och 13.00 - 14.30
Mejl: patientnamnden@liv.se


 


Relaterad information


Klagomål, om inte nöjd med vården