Patientforum

Patientforum är en plats dit patienter, närstående och personal kan komma för att ställa frågor, lämna synpunkter och få information som rör hälso- och sjukvården.

Verksamheten finns vid huvudentrén på Centralsjukhuset i Karlstad och vid receptionerna på sjukhusen i Arvika och Torsby. 

Patientforum är ett samarbete mellan sjukhusbiblioteken, receptionerna och patient- och medborgarstöd.

Kontakt: Gun-Britt Hagenö, patient- och medborgarstöd, gun-britt.hageno@liv.se