Patientavgifter och högkostnadsskydd

Vad patienten får betala beror bland annat på om åtgärden är på grund av sjukdom och var patienten är folkbokförd.

Relaterad information

Avgiftshandbok