Genomförda patient- och närståendeutbildningar

Att leva med Parkinson
Neurolog- och rehabkliniken tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016)

Att leva med stroke
Stroke-enheten tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2008)
Strokemottagningen tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2010, 2011, 2012)
Rehabenheten och medicinkliniken tillsammans med sjukhusbiblioteket, Arvika. (2008, 2010, 2012, 2013, 2014)
Rehabenheten och Folkhögskolan i Kristinehamn, KPS. (2009 två grupper, 2010, 2011, 2012, 2014)
Rehabenheten Säffle tillsammans med sjukhusbiblioteket. (2010, 2011)
Medicinkliniken Torsby tillsammans med sjukhusbiblioteket (2010)
Rehabenheten Arvika (2015)

Att leva med MS
Rehabenheten och medicinkliniken tillsammans med sjukhusbiblioteket, Arvika. (2009)

Att leva med MS och kognition
Neurolog- och rehabkliniken och rehabenheten tillsammans med sjukhusbiblioteket, CSK (2011)

Att leva med MS och fatigue
Neurologi- och rehabiliteringskliniken och rehabenheten tillsammans med sjukhusbiblioteket, CSK (2015 2 grupper, 2016)

Att leva med MS i familjen
Neurologi- och rehabiliteringskliniken tillsammans med sjukhusbiblioteket, CSK (2016)

Att leva med hjärntrötthet
Rehabenheten och neurolog- och rehabkliniken tillsammans med sjukhusbiblioteket, CSK (2014)

Att leva med diabetes
Medicinkliniken Arvika tillsammans med sjukhusbiblioteket (2010, 2011)

Att leva med diabetes som närstående
Barnkliniken tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad. (2009)

Att leva med epilepsi som ung
Neurolog- och rehabenheten tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad. (2008)
Barnkliniken tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad. (2010)

Att leva med epilepsi som närstående
Barnkliniken tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad. (2008)

Att leva med IBD som ung och som närstående
Barnkliniken tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2013, 2014)

Att leva med motorneuron sjukdom som närstående
Neurolog- och rehabkliniken tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2010)

Att leva med traumatisk hjärnskada som närstående
Vuxenhabiliteringen och neurolog- och rehabenheten tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2011)

Att leva med sorg - föräldrar som mist barn under graviditet eller i samband med förlossning
Kvinnokliniken och sjukhuskyrkan tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2010, 2011, 2012, 2015)

Att leva med myelom
Hematologen tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2012, 2013 2 grupper, 2014, 2015)

Att leva med ledgångsreumatism
Reumatologen tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2013)

Att leva med Bechtrews sjukdom (Ankyloserande spondylit, AS)
Reumatologen tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2014)

Att leva med systemisk skleros
Reumatologen tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2015)

 Att leva med ICD (Implanterbar defibrillator)
Hjärtmottagningen tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2013, 2014 två grupper, 2015)

Att leva med tandvårdsrädsla
Folktandvården Norrstrand, Karlstad (2012, 2014)

Patient- och anhörigbok
Intensivvårdsavdelningen, Karlstad

Att leva med bipolär sjukdom
Öppenvårdspsykiatrin, Karlstad (2011, 2015, 2016)
Öppenvårdspsykiatrin tillsammans med sjukhusbiblioteket, Arvika (2015 3 grupper, 2016)
Öppenvårdspsykiatrin, Kristienhamn (2015 3 grupper)

Att leva med vuxna barn som har funktionsnedsättning
LSS-enheten inom Patient- och medborgarstödsenheten (2014)

Att leva med prostatacancer
Strålbehandlingen tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2015)