Utbildningar för patient och närstående

Att leva med SLE (Systemisk Lupus Erythematosus) Reumtologen tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2016)

Att leva med njursjukdom Njurmedicinkliniken, Karlstad 2016

Att leva med Parkinson Neurolog- och rehabkliniken tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 2 grupper)

Att leva med stroke  Stroke-enheten tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2008) Strokemottagningen tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2010, 2011, 2012) Rehabenheten och medicinkliniken tillsammans med sjukhusbiblioteket, Arvika. (2008, 2010, 2012, 2013, 2014) Rehabenheten och Folkhögskolan i Kristinehamn, KPS. (2009 två grupper, 2010, 2011, 2012, 2014) Rehabenheten Säffle tillsammans med sjukhusbiblioteket. (2010, 2011) Medicinkliniken Torsby tillsammans med sjukhusbiblioteket (2010) Rehabenheten Arvika (2015)

Att leva med MS Rehabenheten och medicinkliniken tillsammans med sjukhusbiblioteket, Arvika. (2009)

Att leva med MS och kognition Neurolog- och rehabkliniken och rehabenheten tillsammans med sjukhusbiblioteket, CSK (2011)

Att leva med MS och fatigue Neurologi- och rehabiliteringskliniken och rehabenheten tillsammans med sjukhusbiblioteket, CSK (2015 2 grupper, 2016)

Att leva med MS i familjen Neurologi- och rehabiliteringskliniken tillsammans med sjukhusbiblioteket, CSK (2016)

Att leva med hjärntrötthet Rehabenheten och neurolog- och rehabkliniken tillsammans med sjukhusbiblioteket, CSK (2014)

Att leva med diabetes Medicinkliniken Arvika tillsammans med sjukhusbiblioteket (2010, 2011)

Att leva med diabetes som närstående Barnkliniken tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad. (2009)

Att leva med epilepsi som ung Neurolog- och rehabenheten tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad. (2008) Barnkliniken tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad. (2010)

Att leva med epilepsi som närstående Barnkliniken tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad. (2008)

Att leva med IBD som ung och som närstående Barnkliniken tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2013, 2014)

Att leva med motorneuron sjukdom som närstående Neurolog- och rehabkliniken tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2010)

Att leva med traumatisk hjärnskada som närstående Vuxenhabiliteringen och neurolog- och rehabenheten tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2011)

Att leva med sorg - föräldrar som mist barn under graviditet eller i samband med förlossning Kvinnokliniken och sjukhuskyrkan tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2010, 2011, 2012, 2015)

Att leva med myelom Hematologen tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2012, 2013 2 grupper, 2014, 2015)

Att leva med ledgångsreumatism Reumatologen tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2013)

Att leva med Bechtrews sjukdom (Ankyloserande spondylit, AS) Reumatologen tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2014)

Att leva med systemisk skleros Reumatologen tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2015)

 Att leva med ICD (Implanterbar defibrillator) Hjärtmottagningen tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2013, 2014 två grupper, 2015)

Att leva med tandvårdsrädsla Folktandvården Norrstrand, Karlstad (2012, 2014)

Patient- och anhörigbok Intensivvårdsavdelningen, Karlstad

Att leva med bipolär sjukdom Öppenvårdspsykiatrin, Karlstad (2011, 2015, 2016) Öppenvårdspsykiatrin tillsammans med sjukhusbiblioteket, Arvika (2015 3 grupper, 2016 2 grupper) Öppenvårdspsykiatrin, Kristienhamn (2015 3 grupper)

Att leva med vuxna barn som har funktionsnedsättning LSS-enheten inom Patient- och medborgarstödsenheten (2014)

Att leva med prostatacancer Strålbehandlingen tillsammans med sjukhusbiblioteket, Karlstad (2015)