Utbildningar för patient och närstående

Landstinget i Värmland genomför kontinuerligt Patient- och närståendeutbildningar i grupp.

Sedan landstinget startade utbildningen för tio år sedan har ett 100-tal utbildningar med över 1000 deltagare genomförts. Du som är intresserad av en utbildning, kontakta din mottagning för information om vad som är på gång.

Bipolär sjukdom
Kurs: Att leva med Bipolär sjukdom
Anordnas av Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Arvika i samarbete med Sjukhusbiblioteket.
Utbildningstillfällen: Höst och vår 2017
Kurs: Att leva med Bipolär sårbarhet
Anordnas av Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Karlstad i samarbete med Sjukhusbiblioteket.
Utbildningstillfällen: 2016

Förvärvad hjärnskada
Kurs: Att leva med Förvärvad hjärnskada
Anordnas av Psykologenheten och Neurologmottagningen i samarbete med Sjukhusbiblioteket
Utbildningstillfällen: Hösten 2017

Granulomatös polyangit/Wegener
Kurs: Att leva med Granulomatös polyangit/Wegener
Anordnas av Reumatologimottagningen, Medicinkliniken i samarbete med Sjukhusbiblioteket
Utbildningstillfällen: Hösten 2017

Hjärntumör
Kurs: Att leva med Hjärntumör
Anordnas av Neurologi- och rehabiliteringsmottagningen i samarbete med Sjukhusbiblioteket
Utbildningstillfällen: Höst och vår 2017

MS
Kurs: Familjer som lever med MS
Anordnas av Neurologi- och rehabiliteringsmottagningen
Utbildningstillfällen Våren 2017

MS och fatigue
Kurs: Att leva med MS och fatigue
Anordnas av Neurologi- och rehabiliteringsmottagningen och Rehabiliteringsenheten
Utbildningstillfällen: Hösten 2017
Kurs: Att leva med Fatigue vid MS
Anordnas av Neurologi och rehabiliteringskliniken i samarbete med Sjukhusbiblioteket
Utbildningstillfällen: 2016

Myelom
Kurs: Att leva med Myelom
Anordnas av Hematologimottagningen
Utbildningstillfällen: Hösten 2017

Njursvikt
Kurs: I väntan på njurtransplantation
Anordnas av Njurmedicinkliniken, Centralsjukhuset i samarbete med Sjukhusbiblioteket
Utbildningstillfällen: Våren 2017

Parkinson
Kurs: Att leva med Parkinson
Anordnas av Neurologi- och rehabiliteringsmottagningen och Rehabiliteringsenheten i samarbete med Sjukhusbiblioteket
Utbildningstillfällen Vår och Höst 2017, Vår och Höst 2016

Prostatacancer
Kurs: Att leva med Prostatacancer
Anordnas av Strålbehandlingsenheten, Onkologkliniken i samarbete med Sjukhusbiblioteket
Utbildningstillfällen: Våren 2017, 2016

Retts syndrom
Kurs: Att leva med Retts syndrom
Anordnas av Vuxenhabiliteringen i samarbete med Sjukhusbiblioteket
Utbildningstillfällen: Hösten -2017

Systemisk lupus Erythematosus SLE
Kurs: Att leva med systemisk lupus Erythematosus SLE
Anordnas av reumatologenmottagningen i samarbete med Sjukhusbiblioteket
Utbildningstillfällen: Höst och Vår 2017