Organisation

Patient- och närståendeutbildning organiseras inom patient- och medborgarstödsenheten som ingår i landstingets hälso- och sjukvårdsstab. 

Utbildningssamordnare är Margareta Tauberman.

Samarbetspartner är Sjukhusbiblioteken i Värmland och Handikappförbunden Värmland, se högerspalt för kontaktuppgifter.

Bakgrund

Patient- och närståendeutbildningar har genomförts i landstinget i Värmland sedan 2007. Från början var de en del av projektet Det goda livet. 

Samverkan

Samverkan sker med patientorganisationer, Folkbildarna Värmland och kommunernas anhörigkonsulenter. 

Nätverk

För de som arbetar med patient- och närståendeutbildning finns ett länsnätverk Verksamheten i Värmland ingår i ett nätverk med andra landsting och regioner i Sverige samt ett nordiskt regiononalt nätverk. Se högerspalt för mer information.