Kompetensutvecklingsdag - stöd till anhöriga och närstående

Värmland bygger hållbar bro mellan landstinget och kommunernas anhörigstöd!

Landstingets patient- och närståendeutbildning tillsammans med Värmlands kommuners anhörigstöd bjöd in till en dag för kompetensutveckling om stöd till anhöriga/närstående.

Inbjudna var chefer och medarbetare i hälso- och sjukvård, kommuner, förtroendevalda och Handikappförbunden i Värmland.

Syftet med dagen var att ge kunskap om stöd till anhöriga och att sjösätta ett kontaktformulär som skall underlätta samverkan och brobyggandet mellan landstingets verksamhet till kommunernas anhörigstöd.

Dagen invigdes av landshövding Kenneth Johansson. Efter en kort informationsdel äntrade Gunilla Matheny scenen under temat Anhörigstöd i ett helhetsperspektiv. De 100-talet åhörarna fick också ta del av ett anhörigsamtal där Gunilla intervjuade tre anhöriga på scenen.

En mycket lyckad dag som med stor sannolikhet möjliggör en framtida samverkan.

Presentationer från dagen

Patient- och närståendeutbildning i grupp enligt læring och mestring, Akermodellen

Anhörigstöd i kommunerna

AHR Anhörigas riksförbund

Anhörigstöd i ett helhetsperspektiv

NKA Anhöriga en ovärderlig samverkansresurs