Närståendeinformation

För att underlätta samverkan mellan hälso- och sjukvård och kommun finns här information som är bra att känna till för dig som möter närstående och anhöriga.

Stöd till anhöriga

Anhörig- och närståendestöd är stöd till dig som vårdar och stöttar en familjemedlem eller en närstående. Det kan vara på grund av hög ålder, sjukdom, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller missbruk. En närstående kan vara ett barn, partner, förälder, granne eller vän. Anhörigstöd får man genom att vända sig till sin kommun. Syftet med anhörig- och närståendestödet är att förebygga att den närstående själv hamnar i ohälsa till följd av belastningen det innbär att vårda någon med långvariga hälsoproblem. Det är kommunen som enligt socialtjänstlagen ska erbjuda olika former av stöd åt anhöriga. Det är den anhörige som själv måste ansöka om hjälp hos socialtjänsten i sin hemkommun.  

Barn som anhöriga
Barn som är anhöriga är särskilt sårbara av flera skäl. Barn är beroende av sina föräldrar och familj och kan också ha svårt att förstå det som händer. Enligt §2g i Hälso- och sjukvårdslagen har hälso- och sjukvården ett ansvar att ge information, råd och stöd tillsammans med vårdnadshavare när förälder eller annan vuxen som barnet bor tillsammans med är sjuk eller plötsligt avlider. Genom elevhälsan som finns på samtliga skolor kan barnet få stöd. Vårdnadshavaren kan kontakta skolsköterskan eller också hjälper berörd personal till att förmedla kontakten.

Kommunernas anhörigstöd

Alla kommuner har skyldighet att ge anhöriga stöd - se respektive kommun nedan:

Arvika

Eda

Filipstad

Forshaga

Grums

Hagfors

Hammarö

Karlstad

Kil

Kristinehamn

Munkfors

Storfors

Sunne

Säffle

Torsby

Årjäng

Sekretess och samtycke

I Vårdhandboken finns en sammanfattning om offentlighets- och sekretesslagen och en förklaring om vad sekretess och tystnadsplikt innebär. Lagen omfattar även skolsköterskor inom Elevhälsan.