Patient- och närståendeutbildning enligt lära och bemästra

Vid långvarig sjukdom, skada eller funktionsnedsättning behöver man, förutom medicinsk behandling, också kunskap för att kunna leva sitt liv med bästa möjliga hälsa och livskvalitet.

I Landstinget i Värmland erbjuds patienter och närstående en patient- och närståendeutbildning. Utbildningsmodellen bygger på att patienter och närstående har ett stort inflytande på innehållet. Den är en pedagogisk samarbetsmodell mellan patienter, närstående, vårdpersonal och erfarna brukare (erfarna patienter, erfarna anhöriga), med sjukhusbiblioteket som resurs samt med stöd av patientorganisationer.

Modellen bygger på samverkan, dialog och deltagarnas behov av kunskap. I utbildningen är kunskapen hos vårdpersonal och erfarna brukare likvärdig och förutsätter ett nära samarbete mellan dem. Tillsammans planerar, genomför och utvärderar de utbildningen. Gruppens erfarenheter tas tillvara som förbättringsförslag inom vården. Efter avslutad utbildning kan deltagarna fortsätta mötas med stöd av studieförbund, patientorganisation eller kommunens anhörigstöd.

Patient- och närståendeutbildning i grupp ger möjlighet till ett ömsesidigt lärande mellan patienter, närstående och personal.

Intresserad av utbildning?

Vid frågor om utbildning kontakta din mottagning för information om vad som är på gång.