Patient- och närståendeutbildning

Patient- och närståendeutbildningen är en mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte i grupp för patienter, närstående och vårdpersonal för den som har drabbats av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Du når samordnaren på telefon 054 61 76 69 eller 070-211 32 92.