Palliativa rådet i Värmland

Palliativa rådet representeras av nyckelpersoner som är med och formar den palliativa vården i Värmland.

 • Marinette Moberg, ordförande
  Verksamhetschef, onkologikliniken
 • Monika Carlson, sekreterare
  Verksamhetsutvecklare, onkologikliniken
 • Cristina Jönsson
  Samordnare palliativa frågor, onkologikliniken
 • Hans Bertil Hermansson
  Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Storfors kommun
 • Kristina Steijner
  Socialchef, Filipstad kommun
 • Jessica Bergman 
  Verksamhetschef, Årjängs kommun
 • Anders Olsson
  Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Forshaga kommun
 • Linnea Grankvist
  Utvecklingsledare, Region Värmland
 • Hanne Lier Hauge
  Verksamhetschef, medicinkliniken Arvika sjukhus
 • Eva Dahlen
  Verksamhetschef kirurgi och medicinkliniken, Torsby sjukhus
 • Börje Ehinger
  Utvecklingsledare, område öppenvård
 • Elisabeth Myrén
  Avdelningschef Avd 11, barn- och ungdomsmedicin
 • Maria Bagge Lindström
  Verksamhetschef, barn och ungdomsmedicin
 • Ola Hallen
  Verksamhetschef, hjärt-akutmedicinkliniken
 • Margareta Lood
  Verksamhetschef, kvinnosjukvården
 • Anna Hessel
  Verksamhetschef, kvinnosjukvården
 • Vakant 
  Medicinkliniken
 • Anna-Karin Larsson
  Verksamhetschef, njurmedicin
 • Marita Toreheim Kase
  Verksamhetschef, NR-kliniken
 • Eva Möllberg
  Verksamhetschef, rehabiliteringsenheten CSK