Palliativa rådet i Värmland

Palliativa rådet representeras av nyckelpersoner som är med och formar den palliativa vården i Värmland.

 • Marinette Moberg, ordförande
  Verksamhetschef, onkologikliniken
 • Cristina Jönsson, sekreterare 
  Samordnare palliativa frågor, onkologikliniken
 • Hans Bertil Hermansson
  Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Storfors kommun
 • Kristina Steijner
  Socialchef, Filipstad kommun
 • Jessica Bergman 
  Verksamhetschef, Årjängs kommun
 • Viktoria Khalili
  Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Karlstad kommun
 • Linnea Grankvist
  Utvecklingsledare, Region Värmland
 • Hanne Lier Hauge
  Verksamhetschef, medicinkliniken Arvika sjukhus
 • Maria Norén Eriksson
  Bitr verksamhetschef/avdelningschef, Kirurgmottagningen Arvika sjukhus
 • Eva Dahlén
  Verksamhetschef kirurgi och medicinkliniken, Torsby sjukhus
 • Madelene Johanzon
  Enhetschef, område öppenvård
 • Elisabeth Myrén
  Avdelningschef avdelning 11, barn- och ungdomsmedicin
 • Maria Bagge Lindström
  Verksamhetschef, barn och ungdomsmedicin
 • Ola Hallen
  Verksamhetschef, hjärt-akutmedicinkliniken
 • Margareta Lood
  Verksamhetschef, kvinnosjukvården
 • Anna Hessel
  Verksamhetschef, kvinnosjukvården
 • Vakant 
  Medicinkliniken
 • Anna-Karin Larsson
  Verksamhetschef, njurmedicin
 • Marita Toreheim Kase
  Verksamhetschef, NR-kliniken
 • Eva Möllberg
  Verksamhetschef, rehabiliteringsenheten CSK
 • Ulrika Nilsson
  Avdelningschef, palliativa konsultteamen Karlstad, Kristinehamn, Säffle