Palliativ vård

Palliativ vård bedrivs inom såväl kommunernas som i landstingets verksamheter.