Obduktion och bårhus

Vid bårhuset på Centralsjukhuset omhändertas avlidna från såväl sjukhuset som upptagningsområdet i övrigt.