Nordic medtest

Nordic Medtest är en oberoende verksamhet öppen för alla som behöver testa och kvalitetssäkra IT-tjänster i vård- och omsorg. Genom användbarhets- och utvecklingstester bidrar de till enklare och mer funktionella IT-tjänster för vårdens personal. Nordic Medtest är en del av Landstinget i Värmland och en oberoende verksamhet utan vinstintressen eller koppling till enskilda intressen.

Verksamheten leds av en styrgrupp som idag består av representanter från Landstinget i Värmland, SKL, Inera, Karlstads Universitet, Business Värmland och IVA.

Här kan du läsa mer om Nordic Medtest.