Nordic medtest

Nordic Medtest är en oberoende verksamhet öppen för alla som behöver testa och kvalitetssäkra IT-tjänster i vård- och omsorg. Genom användbarhets- och utvecklingstester bidrar de till enklare och mer funktionella IT-tjänster för vårdens personal.


Nordic Medtest drevs tidigare som ett utvecklingsprojekt av Landstinget i Värmland men är sedan 2017 ett dotterbolag i Inera AB och drivs som en oberoende verksamhet utan vinstintressen eller koppling till enskilda intressen.


Här kan du läsa mer om Nordic Medtest AB.